Organizacja pogrzebów

czerwona różaSpecjalizujemy się w kompleksowej organizacji pogrzebów – przejmując wszelkie obowiązki urzędowe i formalne od pogrążonej w żałobie rodziny. Doskonale wiemy, jak ciężkie chwile towarzyszą bliskim po otrzymaniu informacji o śmierci – które uniemożliwiają skoncentrowanie się i zaplanowanie godnego pochówku. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia i organizacja godnej ceremonii pogrzebowej.

Do naszego zakładu pogrzebowego mogą Państwo zgłosić się już w momencie otrzymania karty zgonu – a my przystąpimy do działania i w pierwszej kolejności odbierzemy ciało zmarłego. Od razu, podczas pierwszego spotkania, mogą Państwo również udzielić nam pełnomocnictwa w zakresie dopełnienia wszelkich obowiązków urzędowych, wybrać trumnę lub urnę, jak i wiązanki pogrzebowe.

 

Formalności pogrzebowe

Nasz Zakład Pogrzebowy przejmuje odpowiedzialność za złożenie wszystkich wniosków i dopełnienie formalności – niezbędnych do organizacji ceremonii pogrzebowej. Do Państwa będzie należeć wyłącznie obowiązek dostarczenia nam:

  • karty zgonu,
  • aktu zgonu do ZUS,
  • legitymacji ZUS emeryta lub rencisty – w przypadku świadczenia na pokrycie kosztów pogrzebu,
  • dowodu osoby zmarłej oraz osoby zamawiającej usługi pogrzebowe,
  • dokumentu, który potwierdzi pokrewieństwo lub formalny związek – akt małżeństwa, akt urodzenia.